Whistleblow

Apula päiväkodeilla on käytössään whistleblow-viestikanava. Linkki kanavaan löytyy tästä.

Whistleblow -menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä, muita rikkomuksia tai sääntelyn vastaista toimintaa havaitsevien käytössä on luottamuksellinen kanava, jonka kautta ilmoittaminen anonyymisti on mahdollista.

Apula päiväkodit ottaa väärinkäytösepäilyt vakavasti ja tarjoaa luottamuksellisen kanavan niiden esiintuomiseen henkilöstölle ja sidosryhmille. Tällaisia väärinkäytöksiä tai rikkomuksia saattavat olla esimerkiksi petollinen, epärehellinen, laiton tai epäeettinen toiminta tai käytös tai sisäisten sääntöjen
törkeä rikkominen.

Meille on tärkeää, että yrityskulttuurimme on avoin, turvallinen ja luottamusta herättävä. Meille on tärkeää, että sääntöjen rikkominen ja epäeettinen käyttäytyminen tulevat ilmi – ja että ne käsitellään asianmukaisesti.

Epäilystä voi aina ilmoittaa whistleblow-kanavan kautta, jolloin ilmoitus on lähtökohtaisesti nimetön ja ohjautuu riippumattoman ja ulkopuolisen Whistleblower Partners Response Tiimin selvitettäväksi. Apula päiväkotien nimetyt henkilöt ilmoitusten käsittelyä varten ovat laatujohtaja Päivi Isopuro ja toimitusjohtaja Sirkku Suominen. Käsittely on luottamuksellista ja luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin.

Whistleblow-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin. Työsuhteeseen liittyvät asiat ovat whistleblow-menettelyn ulkopuolella, ja niitä varten on oma prosessinsa. On tärkeää huomauttaa, että työntekijä voi aina ottaa yhteyttä esihenkilöönsä tai muihin johdon jäseniin ja jakaa epäilyksensä ja huolensa ilman, että muut saavat asiasta tietää. Ilmiantojärjestelmä toimii tämän prosessin täydentäjänä.

Whistleblow-kanava on anonyymi ja se perustuu suojattuun ja salattuun palveluun. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa.

Viestin vastaanottaja saattaa tarvita lisätietoa tapauksen käsittelyyn, ilmoittajalle on siis mahdollista kirjoittaa takaisin järjestelmän sisäisesti. Kun olet painanut ”lähetä”, saat koodin, jolla voit kirjautua sisään ja lukea mahdolliset viestit.

Ilmoittaja saa ilmoitusta tehdessään ilmoituksen viimeistään 7 päivän kuluessa ja asian käsittelemiseen varataan enintään kolme kuukautta. Asian käsittelemisestä ja ratkaisemisesta ilmoitetaan ilmoituksen tekijälle. Kaikki henkilötietoihin viittaava poistetaan järjestelmästä heti käsittelyn salliessa.