Tallebo

Venheenkatu 7, 21200 Reso
040-8266613
tallebo@apulapaivakodit.fi

Johtaja Kirsi Hokka
050-4762224
kirsi.hokka@apulapaivakodit.fi

Tallebo Tallebo Tallebo Tallebo

Tallebo daghem

Tallebo är det enda svenskspråkiga daghemmet i Reso. Daghemmet är beläget på adressen Venheenkatu 7, med goda trafikförbindelser. I daghemmet finns det plats för 33 barn. Enheten har goda utrymmen för lek och verksamhet. Gården är stor och säker. Daghemmet håller öppet vardagar mellan kl 6.30 och 17.00. Personalen omfattas av sex personer. Daghemmet har också eget kök med en kock. Tidvis används dessutom praktikanter.

Vi vill att föräldrar upplever sitt barns vårdplats vara bra. Vår personal är välutbildad och åtar sig sitt arbete.

Verksamheten

Vår verksamhet är målmedveten och främjar barnens uppväxt, utveckling och lärande.  I verksamheten beaktar vi smågruppsverksamhet enligt varje barns ålder och utvecklingsskede, barnens önskemål samt det barnen tycker om. Vi erbjuder barnen upplevelser och positiva erfarenheter av att lyckas.