Hoitomaksut

Hoitomaksuissa on aina kaksi osaa: kunnan antama tuki ja vanhempien maksama hoitomaksu. Miltei kaikki lapset ovat palvelusetelillä päiväkodissa.

Päivähoidon palveluseteli on vakinaistettu osaksi raisiolaista päivähoitoa. Setelin kattohinta elokuussa 2023 on 911,00 euroa yli 3-vuotiaasta ja alle 3-vuotiaasta 1548,70 euroa kuukaudessa. Vanhemmille päivähoito maksaa saman verran kuin kunnallinen hoito eli 0 – 295 euroa kuukaudessa tuloista riippuen. Palvelusetelijärjestelmässä myönnetään myös sisaralennus.

Seteli on siis tulosidonnainen ja perheen tulot vaikuttavat setelin arvoon samalla tavalla kuin kunnallisessa päivähoidossa. Kun hoitopaikka löytyy meiltä, setelipäätös tulee suoraan päiväkotiin, jonka avulla päiväkoti pystyy laskuttamaan kaupungilta erotuksen mikä syntyy kattohinnan ja hoitomaksun välille. Hoitomaksu tulee tämän jälkeen päiväkodista suoraan perheelle. Hoitomaksua maksetaan joka kuukaudelta, myös lomakuukaudelta. Poikkeuksena on etukäteen ilmoitettu kesä-elokuussa tapahtuva kahden kokonaisen kalenterikuukauden yhtäjaksoinen poissaolo, jolloin maksu on 25% kuukausimaksusta. Etukäteen ilmoitettu yhden kokonaisen kalenterikuukauden poissaolo kesä-elokuun aikana oikeuttaa puolikkaaseen hoitomaksuun.

Päiväkoti ja perhe tekee hoidosta keskinäisen hoitosopimuksen. Palveluseteli on myös käytössä Turussa, Paimiossa ja Liedossa.

Päiväkotiin voi myös tulla yksityisesti yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän avulla. Ympäristökuntien tuet vaihtelevat ja vaikuttavat myös perheiden maksamaan maksuun. Osa kunnista myös ostaa meiltä hoitopaikkoja, jolloin kunta laskuttaa perheitä vain kunnallisen hoitomaksun verran.