Dagvårdsavgift

Dagvårdsavgiften består alltid av två delar; kommunens stöd och den del av dagvårdsavgiften föräldrarna betalar. Nästan alla barn som är på daghemmet använder sig av servicesedel.

Dagvårdens servicesedel har blivit en del av dagvården i reso stad. Sedelns högsta värde är sedan augusti 2020, 860 euro för barn över 3 år och för barn under 3 år 1298,60 euro i månaden. För föräldrarna blir avgiften för dagvården den samma som i kommunal vård, alltså 0 – 288 euro i månaden beroende på inkomsterna. I servicesedel systemet tas även syskonrabbaten i beaktande.

Servicesedeln är alltså inkomstrelaterad och familjens inkomster inverkar på sedelns värde, på samma sätt som de inverkar på dagvårdsavgiften på kommunala dagvården. När en dagvårdsplats hittats hos oss kommer sedelbeslutet rakt till daghemmet, så att daghemmet kan fakturera av staden den del som blir skillnaden mellan servicesedlens värde och dagvårdsplatsens pris. Dagvårdsavgiften kommer sedan rakt från daghemmet till familjen. Daghemmet och föräldrarna skriver ett vårdkontarkt sinsemellan. Servicesedeln är även i bruk i Åbo, Pemar och Lundo.

Man kan även komma till daghemmet privat med privatvårdsstöd och med kommun tillägg. Stödens storlek varierar i de omgivande kommunerna, och innverkar på den avgift familjerna betalar för vården. En del av kommunerna köper även dagvårdsplatser rakt av daghemmet, och då fakturerar kommunen familjen endast för en avgift som motsvarar kommunala dagvårdsavgifterna.